[เวทีบัณฑิตศึกษา] ความสำคัญและกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความสำคัญและกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ” วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

[บรรยาย] ประเด็นทางลิขสิทธิ์ในการขายหนังสือมือสอง

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ประเด็นทางลิขสิทธิ์ ในการขายหนังสือมือสอง” วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์