“เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเด็นลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

“เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเด็นลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ และนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมฟังการอภิปรายรายการ “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 7 เรื่อง “ประเด็นลิขสิทธิ์ในบริบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้อง ประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00-12.00 น.

[เสวนาบรรณาธิการ] อนาคตวงจรชีวิตหนังสือในประเทศไทย

[เสวนาบรรณาธิการ] อนาคตวงจรชีวิตหนังสือในประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง “อนาคตวงจรชีวิตหนังสือในประเทศไทย” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีค่าใช้จ่าย