คืนสู่นิวาส บรรณารักษศาสตร์ ๖๐ ปี

คืนสู่นิวาส บรรณารักษศาสตร์ ๖๐ ปี

ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่นิวาส บรรณารักษศาสตร์ 60 ปี” ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย