การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis

การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis โดย Professor Dr. Simone Fühles-Ubach ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 -14:30 น. ณ ห้อง 501/29 อาคารมหาจักรีสิรินธร

โครงการอบรม “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)”

โครงการอบรม “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design) ในวันจันทร์ที่ 11 และ วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 โดยผู้เชียวชาญด้านการออกแบบบริการ ลงทะเบียนด่วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้