นำเสนอ “อักษรศาสตรบรมราชกุมารี” ที่โครเอเชีย

นำเสนอ “อักษรศาสตรบรมราชกุมารี” ที่โครเอเชีย

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Applying facial recognition technology to enhance access to a biographical digitized image collection: A case study of princessmcs.org collection” ในการประชุมทางวิชาการ Libraries in the Digital Age (LIDA 2016) ณ มหาวิทยาลัย Zadar ประเทศโครเอเชีย เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล นำเสนอผลงานวิจัย “มุมโปรดในห้องสมุด” ที่กรุงลอนดอน

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล นำเสนอผลงานวิจัย “มุมโปรดในห้องสมุด” ที่กรุงลอนดอน

เมื่อวันที่ 24 – 27 พฤษฎาคม 2559 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้ร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ the 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML 2016) ณ Senate House, University of London ประเทศอังกฤษ

ขยายเวลารับลงทะเบียน Service Design Workshop ถึง 6 ก.ค.นี้

ขยายเวลารับลงทะเบียน Service Design Workshop ถึง 6 ก.ค.นี้

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)” ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นี้