เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ และลูกศิษย์ของ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอาจารย์จะเกษียณอายุงาน 30 กันยายน 2560 โดยเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” ซึ่งภาควิชาฯ จะรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “เรียงร้อยพิมพ์ใจ พิมพ์รำไพ 60 ปี” สามารถส่งข้อเขียนของท่านมาที่ chindarat.b@chula.ac.th หรือ sorakom.d@chula.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560