ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง Leadership in Thai University Libraries: The University Directors‘ Perspectives ในการประชุม The 7th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice (A-LIEP 2016) ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

ผลงานบทความของนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการประชุมนานาชาติ International Conference on Information Science, Technology, Management, Humanities & Business (ITMAHuB 2016) ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

LIS Journal Club ตอน รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร

LIS Journal Club ตอน รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:00 น. ที่ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี เป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร โดย ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา งานวิจัยชิ้นเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น