เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ที่ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมฟังโครงการเสวนา “อ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

ขอเชิญร่วมฟังโครงการเสวนา “อ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิตยสาร a day และ มูลนิธิวิชาหนังสือ ขอเชิญร่วมงาน “อ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของทุกเดือน (เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี