A-LIEP 2017 & ICADL 2017

A-LIEP 2017 & ICADL 2017

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง The International Forum on Data, Information and Knowledge for Digital Lives ซึ่งเป็นการรวมการประชุมวิชาการสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองงานมาจัดพร้อมกัน ได้แก่ The Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ครั้งที่ 8 และ The International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการยื่นผลงาน และเข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.a-liep.com หรือ http://www.icadl2017.org

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง Leadership in Thai University Libraries: The University Directors‘ Perspectives ในการประชุม The 7th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice (A-LIEP 2016) ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ และลูกศิษย์ของ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอาจารย์จะเกษียณอายุงาน 30 กันยายน 2560 โดยเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” ซึ่งภาควิชาฯ จะรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “เรียงร้อยพิมพ์ใจ พิมพ์รำไพ 60 ปี” สามารถส่งข้อเขียนของท่านมาที่ chindarat.b@chula.ac.th หรือ sorakom.d@chula.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis

การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายวิชาการ เรื่อง Customer Survey and Analysis โดย Professor Dr. Simone Fühles-Ubach ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 -14:30 น. ณ ห้อง 501/29 อาคารมหาจักรีสิรินธร

โครงการอบรม “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)”

โครงการอบรม “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design)”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างสรรค์ห้องสมุดมิติใหม่ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design) ในวันจันทร์ที่ 11 และ วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 โดยผู้เชียวชาญด้านการออกแบบบริการ ลงทะเบียนด่วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์