รับมอบทุน ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563

รับมอบทุน ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ได้นำเงินมามอบเพื่อสมทบกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563 ซึ่งนายแพทย์สุรพงษ์ ได้บริจาคเงินสมทุบกองทุนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ

On Thursday 23 January 2020, Suraphong Amphanwong, MD visited the Department of Library Science to contribute to Professor Suthilak Amphanwong Endowment Fund as a part of his annual contribution. In this occasion, Assistant Professor Dungkamon Na Pompetch, associate dean of Faculty of Arts, Assistant Professor Dr.Songphan Choemprayong, department chair, and faculty members were present to welcome his visit.

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

The Graduate Programs in Information Studies (GPIS) at Chulalongkorn University now offering one(1) PhD scholarship for a talented , highly motivated, and dedicated student. The applicants must meet the admission qualifications and requirements and have a research interests one of the following areas: personal digital archiving, personal health records, participatory/community archives, or research data management and/or services. Also applicants with prior experience with data mining, machine learning, NLP, or user experience design are preferred.

The dealine of application submission is September 30, 2019. For more information, please contact .