อักษรพาที “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ” โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

A syntactic universal in a contact language: The story of Singlish “already”

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

 

A syntactic universal in a contact language: The story of Singlish “already”

By Michael Yoshitaka Erlewine (National University of Singapore)

Friday 30 March 2018, 13.30 – 14.30

Room 401/17 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract

In this talk, I discuss the synchronic syntax/semantics of sentence-final already in Singlish (also: Colloquial Singapore English), a contact language with significant Chinese substrate influence, and implications for the nature of the Final-over-Final Constraint (FOFC) (Biberauer, Holmberg, and Roberts 2014, a.o.) and Spell-Out. I begin by largely adopting and refining Bao’s (2005) proposal that already is the result of a relexification process (Lefebvre 1998) in the development of Singlish, pairing the syntax/semantics of the Chinese sentence-final article le/liao/laa with the English surface form “already.” I then show that the semantic scope of Singlish already shows that it unambiguously attaches high to its host clause, above TP (Cheong 2016), whereas Chinese cognate particles le/liao/laa unambiguously attach clause-medially, between VP and TP (Erlewine 2017). This situation leaves us with a puzzle: Why is Singlish already at the clause edge, unlike its substrate cognate le/liao/laa? (Note that, due to its sentence-final position, word order is uninformative or at least under-informative for the language learner.) I propose that this discrepancy in height is explained by an interaction between the Final-over-Final Constraint, enforced over Spell-Out domains (Erlewine 2017), and verbal inflection suspending Spell-Out at vP in Singlish but not Chinese languages.

Noun phrase word order across languages reflects simplicity and naturalness

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

Noun phrase word order across languages reflects simplicity and naturalness” by Jennifer Culbertson (The University of Edinburgh)

Date:  March 16, 2018 at 13.30-14.30

Venue: 401/17 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract:

Looking across the world’s languages, we can often see that not all possible linguistic patterns are equally common. Explaining why this is the case is a topic of longstanding debate in cognitive science. In this talk, I will focus on one well-studied example, the order of elements in the noun phrase. I will argue that two very general forces–simplicity and naturalness–can largely explain why some noun phrase orders are much more common than others. Simplicity pushes languages to maintain a consistent order of the head noun with respect to different modifying elements (e.g., demonstratives, adjectives, numerals). Naturalness favors alignment between linear order and underlying semantic or conceptual structure. I will outline a series of experiments aimed at confirming the behavioral effects of these forces, and report a cross-linguistic quantitative analysis of corpus data exploring how the semantic representations underlying naturalness in this domain might emerge during development.

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli” by Ghil’ad Zuckermann (The University of Adelaide, Australia)

Date: January 30, 2018 at 10.00-12.00

Venue: 401/9 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract:

This lecture will examine whether it is possible to reclaim a sleeping beauty language, and specifically whether Hebrew has been revived (without changing its linguistic nature). A language is an abstract ensemble of idiolects – as well as sociolects, dialects etc. – rather than an entity per se. Still, the genetics of Israei linguists (a.k.a “Modern Hebrew”) has preoccupied scholars since the beginning of the twentieth century. The traditional thesis suggests that it is Semitic: (Biblical/Mishnaic) Hebrew reclaimed. Educators, scholars and politicians have propagated this view. The revisionist antithesis defines Israeli as Indo-European: Yiddish relexified, i.e. Yiddish, most revivalists’ mother tongue, is the ‘substratum’, whilst Hebrew is only a ‘superstratum’ providing lexicon and frozen morphology. As opposed to these mono-parental models, this lecture will present Professor Ghil’ad Zuckermann’s synthesis, according to which Israeli, a young language which is 120 years old, is simultaneously Semitic and (Indo-) European: Both Hebrew and Yiddish(the revivalists’ mother tongue) act as its ”primary contributors”, with numerous other contributors such as Russian and Polish. Thus, the term “Israeli” is far more appropriate than the misleading “Israeli Hebrew”, let alone “Modern Hebrew”
or “Hebrew” tout court.

ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3: เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

 

เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์


ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

สำรองที่นั่งได้ทาง http://bit.ly/2COmmg3 หรือทาง QR code ในโปสเตอร์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: https://goo.gl/PyWUqm หรือ https://goo.gl/61tbPU 

แบบประเมินการบรรยาย: https://goo.gl/YzW17v

 

ติดตามการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 1 และ 2 ได้ที่ช่อง Lingustics Chula ทาง Youtube

บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉทแบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม” โดย ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692

 

Metaphor and corpus linguistics

 

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, cordially invites to all interested to a special lecture “Metaphor and corpus linguistics” by Dr. Baramee Kheovichai from Silpakorn University.

Date: Friday, September 1, 2017

Time: 1.30-3.30 pm

Venue: 408 Baromrajakumari Building

 

 

In brief:

Application of corpus linguistics tools, e.g. part-of-speech tagging and semantic tagging, in the study of discourse, especially in analyzing and comparing metaphors in different types of discourse.

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี หัวข้อ “ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารมหาจักรีสิรินธร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4899

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1ICZHA5wQyTD7yJ_kYXaCN9Ig5zgZDg2Fs66xRxAKP78

Bias and prosody in negative interrogatives

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, cordially invites to all interested to a special lecture “Bias and prosody in negative interrogatives” by Dr. Hyun Kyung Hwang from RIKEN Brain Science Institute, Japan.

Date: August 25, 2017

Time: 10.30-12.00 am

Venue: 407 Baromrajakumari Building