การบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 “Put Humanities in AI”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI”

 

วิทยากร
รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
รศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)
อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์)
คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ (Chief Technology Officer ของ Wongnai)

ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:30-15:30 น.

ขณะนี้ที่นั่งภายในศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมลเต็มแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถชมการบรรยายผ่าน Facebook Live ได้ที่ Facebook ของภาควิชา “Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University” หรือชมการถ่ายทอด Facebook Live ได้ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านสนใจชมการถ่ายทอด Facebook Live ที่ห้อง 401/5-7 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร กรุณากรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/UStw5jDT5oPNblQq2 เพื่อสำรองที่นั่ง

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

By Prof.Kazuhiko Fukushima

Kansai Gaidai University

Wednesday 20 March 2019, 10:00 – 11:30

Room 408  Boromrachakumari Building


Abstract

Relative clauses in Japanese, Korean, and Chinese have been controversial since a mixture of gapped and ‘gapless’ relatives are found throughout. The central issue in this domain has been how best to characterize the two kinds of relatives. Syntactic approaches mainly deal with the former and treat the latter peripheral, while pragmatic ones offer a uniform account. In any case, the past research focused on the properties of relative clauses per se without paying much attention to those of head nouns. Drawing mostly on Japanese data, this paper proposes a new approach focusing on the properties of head nounsthe division and the account hinge not merely on the presence of a gap but on its obligatoriness vis-à-vis the properties of head nouns. Specifically, the former type is treated as a regular filler-gap construction and the latter as an appositive construction.


Kazuhiko (‘kaz’) Fukushima currently works at the Dept of Foreign Languages, Kansai Gaidai University. Kaz does research in Morphology, Syntax and Semantics. His current project is ‘Compositionality in morphology’ and ‘Composition in Japanese V-V Compounds’.

https://scholar.google.com/citations?user=rBh8UeoAAAAJ&hl=en

The difference between speech and voice ー Computational description and control of sentiment information embedded in speech ー

>>>>>>>   Presentation Slides  <<<<<<<<

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

The difference between speech and voice :
Computational description and control of sentiment information embedded in speech 

By Prof. Yoshinori Sagisaka

Applied Mathematics Department, Global Information and Telecommunication Institute and Language and Speech Science Research Labs., Waseda University.

Tuesday 5 March 2019, 10.00 – 11.30

Room 501/5-7 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Abstract

In this talk, recent research activities are introduced in sentiment correlation analyses among speech, language and color studied at our research laboratory. Following the findings of fundamental correlations between communicative speech prosody and its impressions expressed by language, communicative F0 pattern is calculated. Using Japanese sentences consisting of adverbs showing magnitude, adjectives and final particles, the possibility of F0 control for communicative speech synthesis is shown. The other experimental trial is also introduced to show that this sentiment mapping between impression (language) and prosody (speech) can also be observed between speech and color. These two research studies provide a new paradigm of cross-modal computational modeling of sentiment information processing between speech, language and image. Furthermore, they indicate a new possibility of redefinition of “linguistic information” to define the difference between voice and speech, which enables computational treatment of linguistic notions such as lexicon and semantics.

 


Yoshinori Sagisaka has been a professor of Waseda University since 2001. He has been working in speech and language science and engineering field for more than forty years. During this period, he has worked at NTT Electrical Communication Res. Labs. (1975-1986), ATR (1986-2007), Edinburgh University CSTR (1988), AT&T Bell Labs. (1993), Kobe University (1997-2001), NICT (2007-2012) and Waseda University (2000- ). His research interests cover speech synthesis, prosody modeling, speech recognition, speech perception and language processing. He has been engaged in quite a few international research activities including IEEE Signal Processing Society Committee Member (1990-1994), Speech Communication Journal Editorial Board (1993-2009), France Telecom CNET(Centre Nationale d’Etudes des Telecommunications) Conseiller Scientifique (1993), KTH (Royal Institute of Stockholm University) CTT (Speech Technology Center) International Advisory Committee Member (1993-), Computer Speech and Language Journal Editorial Board (1994-2009), Natural Language Engineering Journal Editorial Board (1994-2004), Permanent Council of International Conferences on Spoken Language Processing Member (1998-), Speech Communication Journal Chief Co-Editor(2001-2004), International Speech Communication Association Board (2007-2011), International Congress of Phonetic Science Board (2007-2015) and contributed as an international scientific committee member of many speech related conferences and workshops. In 2008, he initiated AESOP (Asian English Speech cOrpus Project) research consortium to promote research on the 2nd language studies and collaborations among Asian countries. He is continuing his research on scientific understanding of prosody control and cross-modal information expression reflecting human sentiment characteristics.

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

 

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

By Alan Yu (University of Chicago)

Friday 1 March 2019, 13.30 – 14.30

Room 401/5-7 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract

Recent studies have highlighted tremendously individual variability in speech perception and production alike. While some studies found a positive correlation between individual perception and production behaviors, others either failed to observe a relationship or found inconsistencies across tasks. In this talk, I report two case studies (tone perception and production among Chinese and South Asian speakers of Hong Kong Cantonese and sibilant-vowel coarticulation among speakers of American English), illustrating the nuance nature of the perception-production link and discussing how individual variation might be modeled within current theories of speech perception and production. Ramifications of this study for theories of sound change will also be discussed.

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ” โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

A syntactic universal in a contact language: The story of Singlish “already”

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

 

A syntactic universal in a contact language: The story of Singlish “already”

By Michael Yoshitaka Erlewine (National University of Singapore)

Friday 30 March 2018, 13.30 – 14.30

Room 401/17 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract

In this talk, I discuss the synchronic syntax/semantics of sentence-final already in Singlish (also: Colloquial Singapore English), a contact language with significant Chinese substrate influence, and implications for the nature of the Final-over-Final Constraint (FOFC) (Biberauer, Holmberg, and Roberts 2014, a.o.) and Spell-Out. I begin by largely adopting and refining Bao’s (2005) proposal that already is the result of a relexification process (Lefebvre 1998) in the development of Singlish, pairing the syntax/semantics of the Chinese sentence-final article le/liao/laa with the English surface form “already.” I then show that the semantic scope of Singlish already shows that it unambiguously attaches high to its host clause, above TP (Cheong 2016), whereas Chinese cognate particles le/liao/laa unambiguously attach clause-medially, between VP and TP (Erlewine 2017). This situation leaves us with a puzzle: Why is Singlish already at the clause edge, unlike its substrate cognate le/liao/laa? (Note that, due to its sentence-final position, word order is uninformative or at least under-informative for the language learner.) I propose that this discrepancy in height is explained by an interaction between the Final-over-Final Constraint, enforced over Spell-Out domains (Erlewine 2017), and verbal inflection suspending Spell-Out at vP in Singlish but not Chinese languages.

Noun phrase word order across languages reflects simplicity and naturalness

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

Noun phrase word order across languages reflects simplicity and naturalness” by Jennifer Culbertson (The University of Edinburgh)

Date:  March 16, 2018 at 13.30-14.30

Venue: 401/17 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract:

Looking across the world’s languages, we can often see that not all possible linguistic patterns are equally common. Explaining why this is the case is a topic of longstanding debate in cognitive science. In this talk, I will focus on one well-studied example, the order of elements in the noun phrase. I will argue that two very general forces–simplicity and naturalness–can largely explain why some noun phrase orders are much more common than others. Simplicity pushes languages to maintain a consistent order of the head noun with respect to different modifying elements (e.g., demonstratives, adjectives, numerals). Naturalness favors alignment between linear order and underlying semantic or conceptual structure. I will outline a series of experiments aimed at confirming the behavioral effects of these forces, and report a cross-linguistic quantitative analysis of corpus data exploring how the semantic representations underlying naturalness in this domain might emerge during development.

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli” by Ghil’ad Zuckermann (The University of Adelaide, Australia)

Date: January 30, 2018 at 10.00-12.00

Venue: 401/9 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract:

This lecture will examine whether it is possible to reclaim a sleeping beauty language, and specifically whether Hebrew has been revived (without changing its linguistic nature). A language is an abstract ensemble of idiolects – as well as sociolects, dialects etc. – rather than an entity per se. Still, the genetics of Israei linguists (a.k.a “Modern Hebrew”) has preoccupied scholars since the beginning of the twentieth century. The traditional thesis suggests that it is Semitic: (Biblical/Mishnaic) Hebrew reclaimed. Educators, scholars and politicians have propagated this view. The revisionist antithesis defines Israeli as Indo-European: Yiddish relexified, i.e. Yiddish, most revivalists’ mother tongue, is the ‘substratum’, whilst Hebrew is only a ‘superstratum’ providing lexicon and frozen morphology. As opposed to these mono-parental models, this lecture will present Professor Ghil’ad Zuckermann’s synthesis, according to which Israeli, a young language which is 120 years old, is simultaneously Semitic and (Indo-) European: Both Hebrew and Yiddish(the revivalists’ mother tongue) act as its ”primary contributors”, with numerous other contributors such as Russian and Polish. Thus, the term “Israeli” is far more appropriate than the misleading “Israeli Hebrew”, let alone “Modern Hebrew”
or “Hebrew” tout court.

ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3: เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

 

เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์


ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

สำรองที่นั่งได้ทาง http://bit.ly/2COmmg3 หรือทาง QR code ในโปสเตอร์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: https://goo.gl/PyWUqm หรือ https://goo.gl/61tbPU 

แบบประเมินการบรรยาย: https://goo.gl/YzW17v

 

ติดตามการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 1 และ 2 ได้ที่ช่อง Lingustics Chula ทาง Youtube