บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉทแบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม” โดย ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692

 

Metaphor and corpus linguistics

 

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, cordially invites to all interested to a special lecture “Metaphor and corpus linguistics” by Dr. Baramee Kheovichai from Silpakorn University.

Date: Friday, September 1, 2017

Time: 1.30-3.30 pm

Venue: 408 Baromrajakumari Building

 

 

In brief:

Application of corpus linguistics tools, e.g. part-of-speech tagging and semantic tagging, in the study of discourse, especially in analyzing and comparing metaphors in different types of discourse.

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี หัวข้อ “ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารมหาจักรีสิรินธร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4899

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1ICZHA5wQyTD7yJ_kYXaCN9Ig5zgZDg2Fs66xRxAKP78

Bias and prosody in negative interrogatives

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, cordially invites to all interested to a special lecture “Bias and prosody in negative interrogatives” by Dr. Hyun Kyung Hwang from RIKEN Brain Science Institute, Japan.

Date: August 25, 2017

Time: 10.30-12.00 am

Venue: 407 Baromrajakumari Building