อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ” โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli” by Ghil’ad Zuckermann (The University of Adelaide, Australia)

Date: January 30, 2018 at 10.00-12.00

Venue: 401/9 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract:

This lecture will examine whether it is possible to reclaim a sleeping beauty language, and specifically whether Hebrew has been revived (without changing its linguistic nature). A language is an abstract ensemble of idiolects – as well as sociolects, dialects etc. – rather than an entity per se. Still, the genetics of Israei linguists (a.k.a “Modern Hebrew”) has preoccupied scholars since the beginning of the twentieth century. The traditional thesis suggests that it is Semitic: (Biblical/Mishnaic) Hebrew reclaimed. Educators, scholars and politicians have propagated this view. The revisionist antithesis defines Israeli as Indo-European: Yiddish relexified, i.e. Yiddish, most revivalists’ mother tongue, is the ‘substratum’, whilst Hebrew is only a ‘superstratum’ providing lexicon and frozen morphology. As opposed to these mono-parental models, this lecture will present Professor Ghil’ad Zuckermann’s synthesis, according to which Israeli, a young language which is 120 years old, is simultaneously Semitic and (Indo-) European: Both Hebrew and Yiddish(the revivalists’ mother tongue) act as its ”primary contributors”, with numerous other contributors such as Russian and Polish. Thus, the term “Israeli” is far more appropriate than the misleading “Israeli Hebrew”, let alone “Modern Hebrew”
or “Hebrew” tout court.

อักษรพาที “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษากับการสร้างตัวตนทางเพศของผู้ชายไทยที่ไม่ได้มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามแนวทางหลักของสังคม” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017071507300805

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์

 

 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี หัวข้อ “อำนาจของภาษา: ความรัก ความเกลียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4899

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/4mAZv2vWXbj20q2k1