Dlives Forum

Dlives Forum

Dlives Forum 2017 การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อชีวิตดิจิทัล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้เป็นการรวมเอาสองสุดยอดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาไว้ในงานเดียว คือ ICADL และ A-LIEP พี่น้องผองเพื่อนในวงการสารสนเทศ ห้องสมุด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง โพสต์โดย Dlives Forum บน 16 กันยายน 2017   ภาษาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตดิจิทัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยในการจัดกลุ่มหรือแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ตลอดจนช่วยสกัดข้อมูลที่น่าสงสัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ถ้าอยากรู้ว่าความรู้ด้านภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลดีขึ้นได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน “การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล