Dlives Forum

Dlives Forum 2017

การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อชีวิตดิจิทัล จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้เป็นการรวมเอาสองสุดยอดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาไว้ในงานเดียว คือ ICADL และ A-LIEP พี่น้องผองเพื่อนในวงการสารสนเทศ ห้องสมุด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

โพสต์โดย Dlives Forum บน 16 กันยายน 2017

 

ภาษาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตดิจิทัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยในการจัดกลุ่มหรือแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ตลอดจนช่วยสกัดข้อมูลที่น่าสงสัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์

ถ้าอยากรู้ว่าความรู้ด้านภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลดีขึ้นได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน “การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อชีวิตดิจิทัล” ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560

การประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลกทางด้านสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษศาสตร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของชีวิตดิจิทัล โดยรวมเอาการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ A-LIEP 2017 และ ICADL 2017 จัดไว้ในที่เดียวกัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาส 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early bird registration) หมดเขตวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นี้

ลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dlives/