ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 2021

เกี่ยวกับการแข่งขัน

 

ผู้ชนะการแข่งขันจะมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งที่ ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOL)เราทราบดีว่า วิชาภาษาศาสตร์นั้นไม่ได้มีสอนในโรงเรียน ข้อสอบจึงไม่ได้วัดความรู้ภาษา โดยตรง แต่จะเป็นคำถามเชิงวิเคราะห์เหตุผล