เรียนวิจัยภาษา ไม่เป็นอาจารย์ แล้วทำงานอะไร?

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ

“เรียนวิจัยภาษา ไม่เป็นอาจารย์ แล้วทำงานอะไร?”
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
ร่วมพูดคุยกับศิษย์เก่าจากภาควิชาภาษาศาสตร์
คุณอมรสิริ บุญสิทธิ์ (พี่จ๋า) บรรณาธิการบริหาร/กร
รมการผู้จัดการ Numéro Thailand & The Thailanders

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม (พี่ปุ้ม) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ครูสอนทักษะการออกเสียง และนักร้องอิสระ

สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-4923

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการเสวนา

การใช้ Microsoft Excel เพื่อการทำวิจัยทางภาษา

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตอักษรศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้ Microsoft Excel เพื่อการทำวิจัยทางภาษา” โดย อ. ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ภาคคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 501/7 อาคารมหาจักรีสิรินธร

*รับผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 30 คน
เพื่อประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเองมาด้วย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
สำรองที่นั่งได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4923

อักษรพาที: สำเนียงภาษาไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์เหน่อจริงหรือ?

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “สำเนียงภาษาไทยสมัยพระนารายณ์เหน่อจริงหรือ” โดย ผศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201708120730

รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz

จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:

The Limits of Language Revival: The Genesis of Israeli” by Ghil’ad Zuckermann (The University of Adelaide, Australia)

Date: January 30, 2018 at 10.00-12.00

Venue: 401/9 Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

 

Abstract:

This lecture will examine whether it is possible to reclaim a sleeping beauty language, and specifically whether Hebrew has been revived (without changing its linguistic nature). A language is an abstract ensemble of idiolects – as well as sociolects, dialects etc. – rather than an entity per se. Still, the genetics of Israei linguists (a.k.a “Modern Hebrew”) has preoccupied scholars since the beginning of the twentieth century. The traditional thesis suggests that it is Semitic: (Biblical/Mishnaic) Hebrew reclaimed. Educators, scholars and politicians have propagated this view. The revisionist antithesis defines Israeli as Indo-European: Yiddish relexified, i.e. Yiddish, most revivalists’ mother tongue, is the ‘substratum’, whilst Hebrew is only a ‘superstratum’ providing lexicon and frozen morphology. As opposed to these mono-parental models, this lecture will present Professor Ghil’ad Zuckermann’s synthesis, according to which Israeli, a young language which is 120 years old, is simultaneously Semitic and (Indo-) European: Both Hebrew and Yiddish(the revivalists’ mother tongue) act as its ”primary contributors”, with numerous other contributors such as Russian and Polish. Thus, the term “Israeli” is far more appropriate than the misleading “Israeli Hebrew”, let alone “Modern Hebrew”
or “Hebrew” tout court.

ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3: เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

 

เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์


ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

สำรองที่นั่งได้ทาง http://bit.ly/2COmmg3 หรือทาง QR code ในโปสเตอร์
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: https://goo.gl/PyWUqm หรือ https://goo.gl/61tbPU 

แบบประเมินการบรรยาย: https://goo.gl/YzW17v

 

ติดตามการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 1 และ 2 ได้ที่ช่อง Lingustics Chula ทาง Youtube

เขียนบทคัดย่ออย่างไร ให้ได้ไปนำเสนอ

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “เขียนบทคัดย่ออย่างไร ให้ได้ไปนำเสนอ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/

รายละเอียดการสมัครหลักสูตรปริญญาโท ที่นี่

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

***สามารถส่งใบสมัครทุนรอบ 2 ได้ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 นี้***

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภาษาศาสตร์ได้มีโอกาสนำผลงานงานวิจัยไปเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม:  ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ

ร่วมไว้อาลัย ศาสตราจารย์ Arthur Abramson

 

ชาวภาษาศาสตร์ จุฬาฯ รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งจากข่าวการจากไปของศาสตราจารย์ Arthur Abramson นักสัทศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ครูผู้อุทิศตน และบุคคลอันเป็นที่รัก วิทยานิพนธ์ของอาจารย์เรื่อง “The vowels and tones of Standard Thai: Acoustical measurements and experiments” เมื่อค.ศ. 1962 เป็นการศึกษาภาษาไทยตามแนวสัทศาสตร์สมัยใหม่งานแรกและยังคงมีอิทธิพลอย่างสูง นอกจากนี้ บทความวิจัยเรื่อง “A cross-language study of voicing in initial stops: Acoustical measurements” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1964 ก็ยังเป็นแนวทางในการวิจัยความก้องของพยัญชนะมาจนถึงทุกวันนี้ ผลงานของอาจารย์อาเธอร์นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาสัทศาสตร์ภาษาไทยและภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายภาษาแล้ว ยังช่วยให้เราเข้าใจกลสัทศาสตร์และการรับรู้เสียงในภาษามนุษย์อีกด้วย

ภาควิชาภาษาศาสตร์มีความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับอาจารย์อาเธอร์และได้รับความกรุณาจากท่านในหลาย ๆ ด้าน ตลอดเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมาอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้อันลึกซึ้งให้แก่ชาวภาษาศาสตร์และช่วยให้คำปรึกษานิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเสมอมา ชาวภาษาศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์อาเธอร์ และอธิษฐานขอให้ท่านจงไปสู่สุขคติ

อ่านประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ Abramson เพิ่มเติมได้ในหนังสือ “เสียงภาษาไทย การศึกษาทางกลสัทศาสตร์” (พ.ศ.2554) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำและคณะ


We are saddened by the news of Arthur Abramson’s passing. Ajarn Arthur was an eminent phonetician, a dedicated teacher, and a well-beloved person. His 1962 dissertation “The vowels and tones of Standard Thai: Acoustical measurements and experiments” is the first modern and the most influential acoustic study of Thai. Moreover, his 1964 highly influential cross-linguistic study “A cross-language study of voicing in initial stops: Acoustical measurements” sets the course for subsequent research on consonant voicing to these days. Not only do his numerous studies have an enduring impact on the phonetic study of Thai and many Southeast Asian languages, they also advance our understanding of acoustics and perception of human speech in general.

It was a privilege and a great honour for our department to have collaborated with him and to have received his generosity. During the four decades of our friendship, he shared with us his unsurpassable expertise and helped mentoring many of our graduate students. Our thoughts are with his family. May our Ajarn Arthur rest in eternal peace.
Search news from Department of Linguisitics:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Conference
Lectures
News
Uncategorized