โครงการอบรมฤดูร้อนระยะสั้นด้านภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Chulalongkorn Summer School of Southeast Asian Linguistics 2017 (ChulaSEALing2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”ChulaSEALing2017″]