รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย  30/05/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7  18/05/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7  18/05/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7  18/05/2560
ผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 สังกัดหลักสูตรนานาชาติ  08/05/2560

ดูเพิ่มเติม >>