• ขยายเวลารับสมัคร

ช่องสาระความรู้

ช่องสาระความรู้อักษรศาสตร์ ได้ที่ทางนี้เลย!!คุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆ ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
ส่งถึงมือคุณโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รอบต้นปี 2562


คอร์สภาษาที่รับจำนวนจำกัด

– คอร์สภาษาอังกฤษสู่ TOEIC    รับผู้เรียนไม่เกิน 45 ที่นั่ง
มีผู้สมัคร 5 ที่นั่ง    17/12/61

– คอร์ส Reading Enrichment     รับผู้เรียนจำนวน 25 ที่นั่ง
มีผู้สมัคร  8  ที่นั่ง     17/12/61

– คอร์ส English BusinessWriting   รับผู้เรียนจำนวน 18 ที่นั่ง
      มีผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว      

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2
 “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation”
  จัดโดย ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 – 16.30 น.
ทั้งนี้  หากมีผู้สนใจแสดงความจำนงครบจำนวน 15 ท่านจึงจะเปิดอบรม

เนื้อหาที่อบรม

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตรงนี้

เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษา รอบต้นปี 2562

เริ่มเปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษา รอบต้นปี 2562 สามารถส่งรายละเอียดและหลักฐานการสมัครเข้ามาทาง E-mail : Aksornchula@chula.ac.th

ปิดรับสมัครคอร์สเรียนรอบต้นปีแล้ว