วิธีการสมัคร

สมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
เลขที่บัญชี 152-4-218367

แล้วส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลด ที่นี่) พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ศูนย์บริการวิชาการ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
– สแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงิน และใบสมัคร ส่งแนบเข้า email มาที่ aksornchula@chula.ac.th

 “ผู้เรียนท่านใดมีความประสงค์จะนำใบเสร็จไปเบิกกับต้นสังกัด กรุณาแจ้งรายละเอียดของบริษัทให้ชัดเจนพร้อมกับเอกสารการสมัคร”

**กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture  หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้ว  ให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า โลโก้ของธนาคาร และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคารค่ะ**

กรุณาเก็บใบโอนเงินไว้เพื่อนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันเปิดเรียน
– สามารถติดต่อขอดูตัวอย่างหนังสือได้ที่ ชั้น 8 ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการและพักเที่ยง) –

หากไม่มีการเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงบนหลักฐานการโอนเงิน ทางคณะอักษรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการโอนเงินดังกล่าว