ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation” (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด)       ภาควิชาศิลปการละครร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation รุ่นที่ 3” โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ.. read more →