ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation” (รุ่นที่ 3)
ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด)

      ภาควิชาศิลปการละครร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation รุ่นที่ 3” โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม) โดยได้อาจารย์คาลิล พุฒตาล ผู้เชี่ยวชาญด้านVisualization & Media Production และอาจารย์เกียรติภูมิ นันทานุกูล อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มาร่วมแชร์เทคนิคที่จำเป็น ในการสื่อสารเล่าเรื่องเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานในปัจจุบัน ที่ทักษะการนำเสนองานนับได้ว่า เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ผู้ที่มีกิจการส่วนตัว หรือผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐเองก็ตาม การเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอ เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้การนำเสนอนั้นมีมูลค่า มีความน่าเชื่อถือ อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้นำเสนอ และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งการจัดการข้อมูลของบริษัท หรือสินค้าที่มากมายของบริษัทให้สามารถสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารของท่านได้อย่างตรงจุด มีความน่าสนใจได้นั้น จำเป็นต้องรู้จักวิธิใช้เทคนิคและ เลือกกลยุทธ์ในการนำเสนอ ปรุงให้เนื้อหาที่ต้องการเล่าต้องการสื่อสารให้กลมกล่อม ทันสมัย ชวนให้ติดตาม และนำไปสู่การกระตุ้นพฤติกรรมที่จะ ส่งผลต่อการตอบรับที่ดีต่อธุรกิจท่าน

เนื้อหาการอบรมตลอด 2 วัน ประกอบไปด้วย พื้นฐานการเล่าเรื่อง (Fundamental of Storytelling), การสร้างสรรค์ภาพสำหรับการนำเสนอ (Visualization for Presentation), การทำความเข้าใจผู้ฟัง (Understanding Audience), การจัดการเนื้อหา และการเรียบเรียงภาษาสำหรับการนำเสนอแบบมืออาชีพ โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ทดลองปฏิบัติจริง และต้องนำเสนอผลงานในชั้นเรียนจริง พร้อมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลจากวิทยากรทั้งสองท่าน

ค่าธรรมเนียมการอบรม 13,900 บาท (รวมCoffee Break และInternational Buffet มื้อกลางวัน)
ท่านที่สนใจเข้าอบรมในรุ่นที่ 3 สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองสิทธิ์ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://goo.gl/forms/85ddKnZW7vXRga7r1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-218 4802 (ติดต่อคุณชัชฎาพรรณ)
หรืออีเมลล์ chuladrama.training@gmail.com
———————–