Counter
 • Site Counter: 735,868

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ
 

วิทยานิพนธ์ที่กำลังดำเนินการ

 • ปราง  ศรีอรุณ. เรือนร่างในอาชญนิยายร่วมสมัยแนวฆาตกรต่อเนื่องของอเมริกาและญี่ปุ่น
 • แพรพลอย  ณ เชียงใหม่. เดอะ มอร์ทอล อินสตรูเมนตส์ในฐานะบทวิจารณ์พระคัมภีร์ไบเบิล: การกีดกัน ความรุนแรง และการเยียวยา
 • ศุภิสรา  เทียนสว่างชัย. แนวคิดนิเวศสำนึกในวรรณกรรมของนิรันศักดิ์ บุญจันทร์
 • พีระดา สายบัว. ญี่ปุ่นในความหลอน: วิกฤติอัตลักษณ์ การสูญเสียและการโหยหาอดีตในเรื่องเล่าแนวสยองขวัญญี่ปุ่นร่วมสมัย 
 • ชฎาพร สุวรรณรัตน์. ในป่าดงดิบ: การวิพากษ์วาทกรรมการพัฒนาในนวนิยายชุด เพชรพระอุมา
 • รัศมินทร์ พุทธอินทรา. อาชญากรรมกับตัวละครเยาวชนในนวนิยายชุด สมาคมลับเบเนดิกต์
 • ธนพิชญ์ เพชรมุณี. การเล่าเรื่อง ออซ ใหม่: ความเหลื่อมล้ำและความหลากหลายในนวนิยายชุด วิกเก็ต เยียรส์ของเกรกอรี แมกไกวร์
 • กัญญ์ณพัชญ์ พรรณรัตน์. ความเป็นชายในนวนิยายของนิโคลัส สปาร์กส์
 • ไพลิน  จินดาฤกษ์. ความเป็นธรรมทางสังคมในบันเทิงคดีแนวอาชญากรรมอเมริกันร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว


วิทยานิพนธ์ปี2559

 • จิรัฏฐ์  เฉลิมแสนยากร. การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489


วิทยานิพนธ์ปี2558

 • กานต์ธิตา ขยันการนาวี. ปัญหาสังคมและความวิตกกังวลในอาชญนิยายร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
 • ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์. ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน:วิถีชีวิตในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงในวรรณกรรมของอุทิศ เหมาะมูล
 • วรานันท์ วรวัฒนานนท์. ผู้หญิงภายใต้ระบบทุนนิยมในอาชญนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย
 • ไหมแพร สังขพันธานนท์. บันทึกความทรงจำความพิการโดยนักเขียนอเมริกันที่มีความพิการทางกายในฐานะเรื่องเล่าโต้กลับ

วิทยานิพนธ์ปี2557

 • กอบพร ถิรเจริญสกุล. องค์ประกอบของแฟนตาซีในการนำเสนอปัญหาครอบครัวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในนวนิยายชุด เดอะ สไปเดอร์วิก โครรนิเคิลส์ ของโทนี ดิเตอร์ลิซซิ และฮอลลี แบล็ก
 • ธรรมธัช ศรีวันทนียกุล. จาก แรกรัตติกาล สู่รุ่งอรุโณทัย: ความวิตกกังวล ความฝัน ความปรารถนาในวรรณกรรมวัยรุ่นแนวเรื่องเล่าผีดูดเลือดของสเตเฟนี เมเยอ
 • สุรัฐ เพชรนิรันดร. การเติบโตและการเรียนรู้:การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจคสัน ของ ริค ไรเออร์แดน
 • กรองกาญจน์ อัชฌายะสุนทร. จากหยาดน้ำตาสู่หยดน้ำหมึก:ความรุนแรง บาดแผล และการเยียวยาในนวนิยายของดาชา มารา
 • ณัฎฐา ศศิธร. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคัดสรรชุดเชอร์ล็อค โฮล์มของเซอร์อาเธอร์ โคนันดอยล์กับละครดัดแปลงของบีบีซี (พ.ศ. 2553-2555)
 • ปณชัยรัศมิ์ องค์อมรรัตน์. “สามบุตรีแห่งจีน”:การวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมจีนใน ไวลด์ สวอนส์ ของจุง ชาง
 • วณัฐย์ พุฒนาค. กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชนชั้นกลางในนวนิยายของงามพรรณ เวชชาชีวะ
 • สุพัชญา อารีมิตร. การศึกษาตัวละครวัยรุ่นชายผู้แพ้ในวรรณกรรมเยาวชนอเมริกันช่วงทศวรรษ 2000


วิทยานิพนธ์ปี2556

 • ภูมิ  พลจันทร์. การเล่าเรื่องปัญหาของเด็กและเยาวชนร่วมสมัยในนวนิยายของโจดิ ปีโคลต์
 • เชษฐกิฎา  ชาติวิทยา. กามารมณ์ความรัก และความตาย: ลักษณะเหนือจริงในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายของฮารุกิ มุราคามิ
 • ภาณุมาศ  อิสริยศไกร. เกมคือโลก โลกคือเกม: การช่วงชิงอำนาจในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัยแนวดิสโทเปีย
 • อรรถพล ปะมะโข. ปัญญาประดิษฐ์ในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณของทศวรรษ 1960


วิทยานิพนธ์ปี2555

 • สโรชยา จิรรุ่งเรืองวงศ์. นรกสมัยใหม่: การประกอบสร้างใหม่ของภาพนรกแบบคลาสสิก
 • ชุติมา  เกตุพงษ์ชัย. การเล่าเรื่อง “บ้าน” ในงานเขียนร่วมสมัยของนักเขียนเยอรมันและนักเขียนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก
 • อจินไตย  เฮงรวมญาติ. ผู้หญิงกับความอ้วน: เรือนร่างของผู้หญิงกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนวนิยายชิคลิต   
 • ไทวิกา  อิงสันเทียะ. บริโภคนิยมและวิกฤตความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัย   
 • กิติยา  วิทยาประพัฒน์. สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว  ปี พ.ศ.2538-2546
 • วยากร  พึ่งเงิน. เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่องเงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทอง
 • วิทยา  วงศ์จันทา. การประกอบสร้าง “ความเป็นลาว” ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย


วิทยานิพนธ์ปี2554

 • วรพล    ผสมทรัพย์. การนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของพระนางซูสีไทเฮาในนวนิยาย  เอ็มเพรส ออร์คิด  และ เดอะ ลาสท์ เอ็มเพรส   
 • เกตุวลี  บัวตูม. วิถีชีวิตผู้หญิงสังคมเมืองในนวนิยายไทยร่วมสมัย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2552
 • ทรรศพร หล่อธราประเสริฐ. หนังสือภาพชุด เดอะ เทลส์ ของ บีทริกซ์ พ็อตเตอร์ ในฐานะวรรณกรรมเด็ก
 • มนัสวี  พรหมสุทธิรักษ์. อายุ เพศสถานะ ชนชั้นและชาติพันธุ์: การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องชุดนักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง คุณป้ามาธูร และสโมสรนักสืบ
 • สุกุลภา  วิเศษ. วรรณกรรมเยาวชนชุด เซ็นจูรี ของปิแอร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ: วรรณกรรมแนวแฟนตาซีกับนิเวศน์สำนึก

วิทยานิพนธ์ปี2553

 • อนัญญา วารีสอาด. อัตลักษณ์กับบริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทย
 • ปราโมทย์  ระวิน. กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
 • รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ. อดีตที่เล่าใหม่: การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมา เจ๋อ ตง
 • รัญวรัชญ์  พูลศรี. ความสุขของสตรีสูงวัยในนวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2525-2552

วิทยานิพนธ์ปี2552

 • โนรี พรรคพิบูลย์. อโฟรไดติ: จากตำนานสู่วรรณกรรม
 • อาจารีย์ สุทธิโรจน์. ซินเดอเรลลา: จากเทพนิยายสู่วรรณกรรม
 • วีรี เกวลกุล. “ใต้เงาแห่งอดีต”: การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จินดาวัฒนะ
 • ชุติมณฑน์ ตรีอำนรรค. เรื่องเล่าความเจ็บป่วย: การนำเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่
 • อลิสา สันตสมบัติ. ความจริง อัตลักษณ์ เรื่องเล่า และเขาวงกต: การแสวงหาแบบหลังสมัยใหม่ในนวนิยาย โต้ขนบสืบสวนสอบสวน
 • วชิรกรณ์ อาจคุ้มวงษ์. ภาพแทนตัวละครและวัฒนธรรมเกอิชาใน เมมัวร์ส์ ออฟ อะ เกอิชา และ
  เกอิชา อะ ไลฟ์
 • กฤษฎา ขำยัง. วิถีเมืองในงานเขียนของปราบดา หยุ่น

วิทยานิพนธ์ปี2551

 • ศรัณย์ มหาสุภาพ. การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์ปี2550

 • กัญญา วัฒนกุล. สัจนิยมมหัศจรรย์และสหบทในนวนิยายเรื่อง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของฮารูกิ มูราคาม
 • ณัชพล บุญประเสริฐกิจ .มนุษย์กับเทคโนโลยีในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กลุ่มไซเบอร์พังก์ของวิลเลียม กิบสัน
 • ปาจรีย์ กลิ่นชู .การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมายาคติของโรลองด์ บาร์ตส์ กับวรรณกรรมชุดแฮร์รี พอตเตอร์
 • อภิสรา แสงหัตถวัฒนา. การสร้างเรื่องเล่าในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติของนักเขียนสตรีพลัดถิ่น:การศึกษา เปรียบเทียบ เดอะ เมมัวรส์ ออฟ อะ เซอร์ไวเวอร์ กับเดอะ เฮาส์ ออฟ เดอะ สปิริตส

วิทยานิพนธ์ปี2549

 • ขวัญนภา วัจนรัตน์. นวนิยายชุดบูรูควอเท็ตของปรามูดยา อานันตา ตูร์: การวิพากษ์สังคมและการเมือง
  ของอินโดนีเซียในยุคอาณานิคม
 • จารุรัตน์ เทศลำใย. สำนึกทางการเมืองและสังคมอินเดียในนวนิยายของนยันตารา ซาห์คัล
 • ไพโรจน์ นุชพะเนียด. พัฒนาการของผู้หญิงในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • สุวิชญ์ หาญดำรงค์รักษ์. บันทึกความทรงจำชิวิตนักโทษในรัสเซียสมัยสตาลิน
 • อัญชลี เกิดพันธ์. นวนิยายชุด เดอะ โรซาเลส ซากะ ของฟรานซิลโก ซิโอนิล โฆเซ่: การศึกษาสภาพ
  สังคม และการเมืองของฟิลิปปินส์
 • พัณณิดา ภูมิวัฒน์ .การใช้เรื่องเล่าและตำนานในการสร้างอัตลักษณ์ในวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียน อเมริกันเชื้อสายจีนร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์ปี2548

 • ฐิติมา กมลเนตร. สายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาด: การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์แม่-ลูกสาวในนวนิยาย ของนักเขียนสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแอฟโฟร-คาริเบียน
 • ดนยา ทรัพย์ยิ่ง. บทละครโต้กลับ: การวิพากษ์วรรณกรรมเอกของยุโรป
 • ดวงฤทัย หอมทอง. นวนิยายของชินูอา อาเชเบ: จักรวรรดินิยมกับผลกระทบต่อสังคมดั้งเดิมของไนจีเรีย
 • นารีมา แสงวิมาน.นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ: ผลกระทบของ
  จักรวรรดินิยมที่มีต่อการเมืองและสังคมอียิปต
 • พิสินี ฐิตวิริยะ.วรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นกับสงครามโลกครั้งที่สอง
 • มนฤดี เย็นบุตร. ทาสสตรีผิวดำในนวนิยายอเมริกัน
 • รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์. ความเปลี่ยนแปลงของชนบทในสังคมไทยภาคกลางในวรรณกรรมของวัฒน์ วรรลยางกูร
 • วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล. เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์: ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก
 • สุรชัย ใจสูงเนิน. ความเป็นมนุษย์ในนวนิยายของดอสโตเยฟสกี: การศึกษาแนวจิตวิเคราะห์
 • อัญชลี ไมตรี. ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี: ประวัติศาสตร์และสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วิทยานิพนธ์ปี2547

 • จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์. สตรีราชสำนักไทใหญ่ในเรื่องเล่าของนักเขียนสตรีร่วมสมัย: การศึกษาบทบาทของผู้หญิงใน
  พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว
 • นัยนา ครุฑเมือง. นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนา: ภาพสะท้อนการเมืองและสังคม
 • นุสรัต รยะสวัสดิ์. ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว
 • ปัฐมาวดี บริสุทธิ์. ผลกระทบของสงครามและการเมืองต่อสถาบันครอบครัวในนวนิยายของเซือง ทู เฮีอง
 • พรพันธ์ ชุมทอง. วิถีซามูไรในนวนิยายเรื่อง มุซะฌิของโยะฌิกะวะ เอะอิจิ
 • วรมาศ ยวงตระกูล. วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม
 • ศรัทธา พูลสวัสดิ์. "จีน" จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก
 • อรุณี สำราญศาสตร์. ออร์เฟอุส: จากตำนานสู่วรรณกรรม
 • อัญญรัตน์ อำพันพงษ์. วรรณกรรมการกักกันของนักเขียนเชื้อสายญี่ปุ่นในอเมริกาเหนือ

วิทยานิพนธ์ปี 2546

 • 2546. คลอพร ราซิดี. อิทธิพลของเจน แอร์ ของชาร์ลอตต์ บรองเต และรีเบกกาของดาฟเน ดูโมริเย ที่มีต่อนวนิยายไทย
 • 2546. นิพนธ์ ศศิภานุเดช. ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎี วรรณคดีของผู้ประพันธ์
 • 2546. สุธินี แจ่มอุทัย. กษัตริย์อาเทอร์และอัศวินโต๊ะกลมในนวนิยายเรื่อง อะ คอนเนกทิคัต แยงกี อิน คิง อาเทอร์ส คอร์ต ของ มาร์ก ทเวน และนวนิยายเรื่อง เดอะ วันส์ แอนด์ ฟิวเจอร์ คิง ของ ที.เอช.ไวต์.

วิทยานิพนธ์ปี 2545

 • 2545. จิรารัตน์ ประยูรวงษ์. ลิตเติล บุดดา: ตะวันออกในมุมมองตะวันตก
 • 2545. นพมาตร พวงสุวรรณ. ภาพโสเภณีในนวนิยายไทยกับความเป็นจริงทางสังคม
 • 2545. ปนัดดา สดุดีวิถีชัย. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเด็กแนวแฟนตาซีของ โรอัลด์ ดาห์ล กับ มิชาเอล เอนเดอ
 • 2545. ภัทรภร รักเรียน. ทฤษฎีละครแนวโศกนาฏกรรม ตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่20
 • 2545. สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์. การศึกษาเปรียบเทียบบทวิจารณ์วรรณกรรมเรื่อง เดอะ ดีไวน์ คอมเมดี ในคริสต์ศตวรรษที่ 20
 • 2545. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ: แนวคิดเรื่องปัญญาในอรรถกถาชาดก
 • 2545. สุระ อินตามูล. ภาพลักษณ์สังคมอังกฤษยุควิกตอเรียนในบทละครคอเมดีออฟแมนเนอรส์ของออสคาร์ ไวลด
 • 2545. อัฏฐพล ส่งแสง. ภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นไทยระหว่างพุทธศักราช2538-2542
 • 2545. อิศราพร พร้อมเพรียงพันธุ์. ซาตานในวรรณกรรมตะวันตกและมารในวรรณกรรมไทย

วิทยานิพนธ์ปี 2544

 • 2544. นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์.สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์
 • 2544. นิภาภัทร อภิภัทรพาณิชย์. ตะวันออกในตะวันตก: ภาพลักษณ์ความเป็นจีนในนวนิยาย ของนักเขียนสตรีอเมริกันเชื้อสายจีน
 • 2544. ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง. ผลกระทบของการละครเบรคชท์ที่มีต่อละครไทยร่วมสมัย: กรณีศึกษากลุ่มพระจันทร์เสี้ยว
 • 2544. ปิยนุช รัตนานุกูล . การศึกษาเปรียบเทียบบทละครสะท้อนสังคมของแอนตัน เชคอฟ กับ จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ระหว่างปี ค.ศ.1900 - 1920
 • 2544.วลัยลักษณ์ ตรงจิตติปัญญา."ประวัติศาสตร์" ในนิยายวิทยาศาสตร์ชุด สถาบันสถาปนา ของไอแซค อาซิมอฟ
 • 2544. วาสนา นิ่มนวล.อิทธิพลของการปฏิวัติฝรั่งเศสในบทละครเยอรมัน
 • 2544. ศศิธร เหลืองจินดา.การศึกษาเปรียบเทียบ แมกเบท กับ เดอะ ทรีเพนนี โอเปรา และแมกเบิร์ด
 • 2544. ศิลปะ สุวรรณศักดิ์. ศิลปะภาพยนตร์ในซิเน-โรมอง ของ อแลง รอบบ์-กริเยต์
 • 2544. อังคณา สุขวิเศษ. นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน: อิทธิพลของชุดเชอร์ลอค โฮล์มส์ที่มีต่อชุด ปัวโรต์ และนิทานทองอิน
 • 2544. อังสนา สมบุญ.อิทธิพลวรรณกรรมของคาลิล ยิบราน ที่มีต่อวรรณกรรมของระวี ภาวิไล
 • 2544. อุมารินทร์ ตุลารักษ์. บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือของชาวไทยภาคใต้: การสร้างสรรค์และการถ่ายทอด

วิทยานิพนธ์ปี 2543

 • 2543. กมลวรรณ สิงหทองพูน. อินเดียในวรรณกรรมของรัดยาร์ด คิปลิง
 • 2543. คึน เฮ ซิน. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคำสอนสตรีของไทยและเกาหลี
 • 2543. ญาณินี สังโยคะ. วิถีชีวิตแบบอเมริกัน " ยุคดนตรีแจ๊ส" จากนวนิยายของเอฟ. สกอตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์
 • 2543. นพวรรณ รองทอง.กำเนิดและพัฒนาการของนวนิยายสัจนิยมแนวมหัศจรรย์
 • 2543. ปริศนา แหล่งรัศมี. ความแปลกแยกของคนผิวดำในนวนิยายของโทนี มอร์ริสัน
 • 2543. พรรณพงา จุฬานนท์. วรรณกรรมล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว
 • 2543. พิณอำไพ สิริปูชกะ.ภาพลักษณ์ชนกลุ่มน้อยในนวนิยายไทย
 • 2543. ภัคภรรณ ทิพยมนตรี. สัญลักษณนิยมและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในวรรณกรรมของนิคม รายยวา
 • 2543. ภัทริยา กัลยานาม. ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม: การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์
 • 2543. วิภาวี สุวรรณอาสน์. การศึกษาวิเคราะห์สการ์เลตต์ โอฮารา ใน " วิมานลอย " ด้วยทฤษฎีจิตวิทยา
 • 2543. อัจฉราวรรณ ภู่สิริวิโรจน์. พัฒนาการละครเพลงของรพีพร
 • 2543. ฮิเดกิ ฮิรามัทสึ. อัตถิภาวนิยมในวรรณกรรมของเค็นสะบุโร โอเอะ กับชาติ กอบจิตติ

วิทยานิพนธ์ปี 2542

 • 2542. กัณวีย์ สันติกูล. อาหรับนิทานของเสฐียรโกเศศ: การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
 • 2542. จารุวรรณ เชาว์นวม . นิทานพื้นเมืองลาว: ลักษณะเด่นและความสัมพันธ์กับสังคม
 • 2542. นลินธร วรานุภาพกุล.วรรณกรรมต่อต้านสงครามของไฮนริช เบิล
 • 2542. วาทินี สุนทรา. เดอะ ดีไวน์ คอมเมดี ของดันเต: ความสัมพันธ์กับศาสนาและสังคม
 • 2542. ศิริพร ศรีวรกานต์. การศึกษาเปรียบเทียบทิลล์ ออยเลน ชะปีเกลกับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุขตลก
 • 2542. สุภัททิรา รอดบุญธรรม. ดอน กีโฆเต้ เด ลา มันช่า และอิทธิพลที่มีต่อบทละครเพลงอเมริกันเรื่อง แมน ออฟ ลา มันช่า และบทละครเพลงไทยเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

วิทยานิพนธ์ปี 2541

 • 2541. จารุอนงค์ เรืองสุวรรณ. นวนิยายสงครามของเออร์เนสต์ เฮมมิงเวย์ และจอห์น ดอส ปาสสอส: อิทธิพลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่มีต่อนวนิยาย
 • 2541. พิมลาพร วงศ์ชินศรี. อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซนที่ปรากฏในวรรณกรรมของ ติช นัท ฮันห์
 • 2541. วิยะดา พรหมจิตต์. พัฒนาการเรื่องสั้นลาว: ความสัมพันธ์กับสังคม
 • 2541. วิไลพรรณ สุคนธทรัพย์. โพรมีทิอุส: จากตำนานสู่วรรณกรรม
 • 2541. ศุภารัตน์ ศุภภัคว์รุจา. นวนิยายแนวผจญภัย: จาก คิง โซโลมอนส์ ไมนส์ ล่องไพร ถึงเพชรพระอุมา (ภาคหนึ่ง)

วิทยานิพนธ์ปี 2540

 • 2540. จงจิต อนันต์คูศรี. มโนทัศน์สตรีนิยมในนวนิยายของซีโมน เดอ โบวัวร์, ซิลเวีย พลาธ, บิรกิตเทอะ ชไวเกอร์ และศิเรมอร อุณหธูป
 • 2540. วราภรณ์ วงษ์แสงจันทร์. แนวคิดเรื่องสันติภาพในเรื่องสั้นของนักเขียนกลุ่มกบฏสันติภาพ
 • 2540 ศศิธร ลิ้มอภิบาล. การศึกษาเปรียบเทียบกวีนิพนธ์ของพจนา จันทรสันติ กับกวีนิพนธ์ไฮกุของญี่ปุ่น
 • 2540 สุรัยยา เบ็ญโส๊ะ. แนวคิดสันติวิธีในเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ของปรีดี พนมยงค์
 • 2540. อรพินท์ คำสอน.สุนทรียศาสตร์แห่งความพ่ายแพ้ : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายของกึนเทอร์ กราสส์กับชาติ กอบจิตต

วิทยานิพนธ์ปี 2539

 • 2539. ปวีณา ร่าเริง. รามเกียรติ์: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทัศนศิลป์
 • 2539. รังสิมา กุลพัฒน์. แผลเก่า: จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์
 • 2539. วัฒนา มุลเมืองแสน. นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย: วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย
 • 2539. เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์. นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นของเจมส์ คลาเวลล์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์
 • 2539. สุรพล บัณฑุเศรณี. อารมณ์ขัน ใน พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต
 • 2539. อนุสรณ์ อุณโณ. การวิเคราะห์ชาตกัฏฐกถาด้วยทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์

วิทยานิพนธ์ปี 2538

 • 2538. แพรวพราว จีระวิพูลวรรณ. การศึกษาเปรียบเทียบอารมณ์ขันในนวนิยายหกเรื่องของชาร์ลส์ ดิคเกนส์ กับมาร์ค ทเวน
 • 2538. มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร. มาดามบัตเตอร์ฟลาย : ศึกษาเปรียบเทียบฉบับต่าง ๆ และอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมไทย
 • 2538. รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ.การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายแนวกระแสสำนึกของเวอร์จิเนีย วูลฟ์ และ วิลเลียม โฟล์คเนอร์
 • 2538. อัมพร เสงี่ยมวิบูล. จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์ : กรณีศึกษาเรื่อง"ฟรอม เอ็มเพอร์เรอร์ ทู ซิติเซ็น" และเรื่อง "เดอะ ลาสท์ เอ็มเพอร์เรอร์"
 • 2538. อารียา หุตินทะ. ภาพลักษณ์สังคมเมืองในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยระหว่างพุทธศักราช2534 - 2536

วิทยานิพนธ์ปี 2537

 • 2537. ภัทรพร หงษ์ทอง. การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตี ระหว่างพุทธศักราช 2506 - 2534

วิทยานิพนธ์ปี 2536

 • 2536. จารุกัญญา เรือนคำ. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมกอธิคอังกฤษและอเมริกาในยุคเริ่มแรก
 • 2536. พัชรี วราศรัย. นวนิยายไทยที่เสนอภาพสังคมจีนในเมืองไทย
 • 2536. สร้อยสน สกลรักษ์. นวนิยายอัตชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด : การวิเคราะห์ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

วิทยานิพนธ์ปี 2535

 • 2535. กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี. การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องสาวิตรีในฐานะนาฏวรรณกรรม
 • 2535. บุษบา บัวสมบูรณ์. การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายแนวคิดสังคมอุดมคติในเรื่อง อะ โมเดิร์น ยูโทเปีย เรื่องเมืองนิมิตร และเรื่องวอลเด็น ทู
 • 2535. สัมฤทธิ์ ทองสิมา. อาหรับในนวนิยายของลักษณวดี โสภาค สุวรรณ และ ประภัสสร เสวิกุล

วิทยานิพนธ์ปี 2534

 • 2534. นวมน ยูเด็น.อัตวินิบาตกรรมในนวนิยายไทยปี พ.ศ.2520-2530

วิทยานิพนธ์ปี 2533

 • 2533. ปัทมา จันทร์เจริญสุข. วิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีของนวนิยายแนวการเมืองและสังคมของ"ดวงใจ" ในช่วงพ.ศ.2513 - 2523
 • 2533. พรวิภา วัฒรัชนากูล.การศึกษาบทบาทผู้หญิงในอรรถกถาชาดกกับชาดกที่แต่งในประเทศไทย
 • 2533. รินรัตน์ นฤภัยพิทักษ์. การศึกษาพฤติกรรมตัวละครวัยรุ่นในนวนิยายของ"สีฟ้า" ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 - 2531
 • 2533. วีรวรรณ ศรีสำราญ. สถานภาพสตรีไทยในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน(พ.ศ.2497 - 2530)
 • 2533. สายวรุณ น้อยนิมิตร. ลักษณะเซอเรียลิสม์ในกวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์

วิทยานิพนธ์ปี 2532

 • 2532. ก่องเพชร นิติกุล. เมืองในงานเขียนของชาร์ลส์ ดิคเกนส์และธีโอดอร์ ไดรเซอร์
 • 2532. ชลลดา ทองทวี. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ตำนาน
  แอนทิโกนี
  เพื่อเสนอทัศนะทางสังคมและการเมืองในบทละครของโซโฟคลิส บทละครของอานุย และบทละครของมัทนี รัตนิน กับ สุชาวดี ตัณฑวณิช
 • 2532. สุทธิชัย บุณยะกาญจน. การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายวิทยาศาสตร์อเมริกันแนวดีสโทเปียในช่วง ค.ศ.1950 ถึง ค.ศ.1972
 • 2532. อังคณา กมลเพ็ชร. สภาพสังคมชนบทเวสเสกซ์ของอังกฤษในช่วงปี ค.ศ.1872-1896 จากนวนิยาย 7 เรื่องของโทมัส ฮาร์ดี้

วิทยานิพนธ์ปี 2531

 • 2531. ปรียาภรณ์ หนูสนั่น.การสะท้อนปัญหาสังคมชนบทในนวนิยายไทย (2519 - 2529)
 • 2531. พรรณี บุตรบำรุง. พุทธปรัชญาในนวนิยายของเเฮร์มัน เฮสเส
 • 2531. ศิริพร วิมานศักดิ์. สิ่งพิมพ์ต้องห้ามทางการเมืองกับสังคมไทย: การศึกษาเฉพาะ ระหว่างปี พ.ศ.2520 - 2523

วิทยานิพนธ์ปี 2529

 • 2529. อัลภา อัลภาชน์. พุทธปรัชญาเรื่องกรรมในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน

วิทยานิพนธ์ปี 2528

 • 2528. สายสมร เฉยตรองการ. สถานภาพทางสังคมของผู้หญิง (ในช่วงปี พ.ศ.2475 - 2493) ในนวนิยายของดอกไม้สด และ ก.สุรางคนางค์

วิทยานิพนธ์ปี 2527

 • 2527. จินตนา ดิษฐแย้ม. ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา
 • 2527. อรทัย สายเพ็ญ.ศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอจังหวัดตาก

วิทยานิพนธ์ปี 2526

 • 2526. กาญจนา ประสงค์เงิน. การศึกษาเรื่องสั้นไทยที่เสนอปัญหาสังคมชนบทอีสาน: 2501 - 2505
 • 2526. สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ความอ่อนไหวของประสาทความรู้สึก ในงานเขียนของโกแล็ตและสุวรรณี สุคนธา
 • 2526. อริน พินิจวรารักษ์. การใช้เรื่องรักร่วมเพศในนวนิยายไทย พ.ศ.2516 - พ.ศ.2525

วิทยานิพนธ์ปี 2525

 • 2525. วัฒนา ณ นคร. ลักษณะร่วมของเรื่องพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบ้านและพระมาลัยคำหลวง

วิทยานิพนธ์ปี 2521

 • 2521. ดาราวรรณ เด่นอุดม. อิทธิพลของวรรณกรรมฝรั่งเศสที่มีต่อร้อยกรองและนวนิยาย ของออสการ์ ไวลด์
 • 2521. เอมอร นิรัญราช. ทัศนะทางสังคมในนวนิยายไทยสมัยรัชกาลที่ 7
 • 2521. นันทกา พลอยแก้ว. อิทธิพลของการละครตะวันตกในบทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิทยานิพนธ์ปี 2520

 • กอบกุล อิงคุทานนท์. การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องตำนานอิเลกตราในบทละครคลาสสิคและบทละครปัจจุบัน