Counter
 • Site Counter: 569,790

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ
 

วิทยานิพนธ์ที่กำลังดำเนินการ

 • จิรัฏฐ์  เฉลิมแสนยากร. การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489
 • ปราง  ศรีอรุณ. เรือนร่างในอาชญนิยายร่วมสมัยแนวฆาตกรต่อเนื่องของอเมริกาและญี่ปุ่น
 • แพรพลอย  ณ เชียงใหม่. เดอะ มอร์ทอล อินสตรูเมนตส์ในฐานะบทวิจารณ์พระคัมภีร์ไบเบิล: การกีดกัน ความรุนแรง และการเยียวยา
 • ศุภิสรา  เทียนสว่างชัย. แนวคิดนิเวศสำนึกในวรรณกรรมของนิรันศักดิ์ บุญจันทร์
 • พีระดา สายบัว. ญี่ปุ่นในความหลอน: วิกฤติอัตลักษณ์ การสูญเสียและการโหยหาอดีตในเรื่องเล่าแนวสยองขวัญญี่ปุ่นร่วมสมัย 
 • ชฎาพร สุวรรณรัตน์. ในป่าดงดิบ: การวิพากษ์วาทกรรมการพัฒนาในนวนิยายชุด เพชรพระอุมา
 • รัศมินทร์ พุทธอินทรา. อาชญากรรมกับตัวละครเยาวชนในนวนิยายชุด สมาคมลับเบเนดิกต์
 • ธนพิชญ์ เพชรมุณี. การเล่าเรื่อง ออซ ใหม่: ความเหลื่อมล้ำและความหลากหลายในนวนิยายชุด วิกเก็ต เยียรส์ของเกรกอรี แมกไกวร์
 • กัญญ์ณพัชญ์ พรรณรัตน์. ความเป็นชายในนวนิยายของนิโคลัส สปาร์กส์
 • ไพลิน  จินดาฤกษ์. ความเป็นธรรมทางสังคมในบันเทิงคดีแนวอาชญากรรมอเมริกันร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว

วิทยานิพนธ์ปี2558

 • กานต์ธิตา ขยันการนาวี. ปัญหาสังคมและความวิตกกังวลในอาชญนิยายร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
 • ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์. ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน:วิถีชีวิตในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงในวรรณกรรมของอุทิศ เหมาะมูล
 • วรานันท์ วรวัฒนานนท์. ผู้หญิงภายใต้ระบบทุนนิยมในอาชญนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย
 • ไหมแพร สังขพันธานนท์. บันทึกความทรงจำความพิการโดยนักเขียนอเมริกันที่มีความพิการทางกายในฐานะเรื่องเล่าโต้กลับ

วิทยานิพนธ์ปี2557

 • กอบพร ถิรเจริญสกุล. องค์ประกอบของแฟนตาซีในการนำเสนอปัญหาครอบครัวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในนวนิยายชุด เดอะ สไปเดอร์วิก โครรนิเคิลส์ ของโทนี ดิเตอร์ลิซซิ และฮอลลี แบล็ก
 • ธรรมธัช ศรีวันทนียกุล. จาก แรกรัตติกาล สู่รุ่งอรุโณทัย: ความวิตกกังวล ความฝัน ความปรารถนาในวรรณกรรมวัยรุ่นแนวเรื่องเล่าผีดูดเลือดของสเตเฟนี เมเยอ
 • สุรัฐ เพชรนิรันดร. การเติบโตและการเรียนรู้:การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจคสัน ของ ริค ไรเออร์แดน
 • กรองกาญจน์ อัชฌายะสุนทร. จากหยาดน้ำตาสู่หยดน้ำหมึก:ความรุนแรง บาดแผล และการเยียวยาในนวนิยายของดาชา มารา
 • ณัฎฐา ศศิธร. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคัดสรรชุดเชอร์ล็อค โฮล์มของเซอร์อาเธอร์ โคนันดอยล์กับละครดัดแปลงของบีบีซี (พ.ศ. 2553-2555)
 • ปณชัยรัศมิ์ องค์อมรรัตน์. “สามบุตรีแห่งจีน”:การวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมจีนใน ไวลด์ สวอนส์ ของจุง ชาง
 • วณัฐย์ พุฒนาค. กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชนชั้นกลางในนวนิยายของงามพรรณ เวชชาชีวะ
 • สุพัชญา อารีมิตร. การศึกษาตัวละครวัยรุ่นชายผู้แพ้ในวรรณกรรมเยาวชนอเมริกันช่วงทศวรรษ 2000


วิทยานิพนธ์ปี2556


วิทยานิพนธ์ปี2555


วิทยานิพนธ์ปี2554

วิทยานิพนธ์ปี2553

วิทยานิพนธ์ปี2552

วิทยานิพนธ์ปี2551

วิทยานิพนธ์ปี2550

วิทยานิพนธ์ปี2549

วิทยานิพนธ์ปี2548

วิทยานิพนธ์ปี2547

วิทยานิพนธ์ปี 2546

วิทยานิพนธ์ปี 2545

วิทยานิพนธ์ปี 2544

วิทยานิพนธ์ปี 2543

วิทยานิพนธ์ปี 2542

วิทยานิพนธ์ปี 2541

วิทยานิพนธ์ปี 2540

วิทยานิพนธ์ปี 2539

วิทยานิพนธ์ปี 2538

วิทยานิพนธ์ปี 2537

วิทยานิพนธ์ปี 2536

วิทยานิพนธ์ปี 2535

วิทยานิพนธ์ปี 2534

วิทยานิพนธ์ปี 2533

วิทยานิพนธ์ปี 2532

วิทยานิพนธ์ปี 2531

วิทยานิพนธ์ปี 2529

วิทยานิพนธ์ปี 2528

วิทยานิพนธ์ปี 2527

วิทยานิพนธ์ปี 2526

วิทยานิพนธ์ปี 2525

วิทยานิพนธ์ปี 2521

วิทยานิพนธ์ปี 2520