Counter
 • Site Counter: 541,911

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ
 

วิทยานิพนธ์ที่กำลังดำเนินการ

 • อาทิตย์  กฤษณานุวัตร์. โฉมงามกับเจ้าชายอสูร: จากเทพนิยายสู่วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัย
 • ภูมิ  พลจันทร์. การเล่าเรื่องปัญหาของเด็กและเยาวชนร่วมสมัยในนวนิยายของโจดิ ปีโคลต์
 • เชษฐกิฎา  ชาติวิทยา. กามารมณ์ความรัก และความตาย: ลักษณะเหนือจริงในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายของฮารุกิ มุราคามิ
 • ภาณุมาศ  อิสริยศไกร. เกมคือโลก โลกคือเกม: การช่วงชิงอำนาจในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัยแนวดิสโทเปีย
 • อรรถพล ปะมะโข. ปัญญาประดิษฐ์ในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณของทศวรรษ 1960
 • ศุภกิจ  เจนนพกาญจน์. “ผี” กับความยุติธรรม: การศึกษาความรุนแรงและบาดแผลฝังใจในนวนิยายไทยร่วมสมัย
 • พงษ์พรรณ  ปั้นกล่ำ. รักต้องห้าม: การศึกษาความรักของชายรักชายในนวนิยายไทย พ.ศ.2513-2551
 • สิรยา  ชุมนุมพร. การมัดเท้าของสตรีจีนในนวนิยายร่วมสมัย
 • ศุภเกียรติ  ศุภศักดิ์ศึกษากร. การล้อเลียนและอารมณ์ขันใน ฉันจึงมาหาความหงอย ของ ไพบูลย์ วงษ์เทศ
 • วยากร  พึ่งเงิน. เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่องเงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทอง
 • กิติยา  วิทยาประพัฒน์. สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว ปี พ.ศ.2538-2546
 • ไทวิกา อิงสันเทียะ. บริโภคนิยมและวิกฤตความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัย   
 • สโรชยา จิรรุ่งเรืองวงศ์. นรกสมัยใหม่: การประกอบสร้างใหม่ของภาพนรกแบบคลาสสิก
 • ชุติมา  เกตุพงษ์ชัย. การเล่าเรื่อง “บ้าน” ในงานเขียนร่วมสมัยของนักเขียนเยอรมันและนักเขียนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก
 • อจินไตย  เฮงรวมญาติ. ผู้หญิงกับความอ้วน: เรือนร่างของผู้หญิงกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนวนิยายชิคลิต   
 • ไทวิกา  อิงสันเทียะ. บริโภคนิยมและวิกฤตความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัย   
 • กิติยา  วิทยาประพัฒน์. สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว  ปี พ.ศ.2538-2546
 • วยากร  พึ่งเงิน. เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่องเงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทอง
 • ศุภเกียรติ  ศุภศักดิ์ศึกษากร. การล้อเลียนและอารมณ์ขันใน ฉันจึงมาหาความหงอย ของ ไพบูลย์ วงษ์เทศ
 • สิรยา  ชุมนุมพร. การมัดเท้าในนวนิยายร่วมสมัยเกี่ยวกับสตรีจีน
 • วิทยา  วงศ์จันทา. การประกอบสร้าง “ความเป็นลาว” ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว

วิทยานิพนธ์ปี2554

 • เกตุวลี  บัวตูม. วิถีชีวิตผู้หญิงสังคมเมืองในนวนิยายไทยร่วมสมัย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2552
 • ทรรศพร หล่อธราประเสริฐ. หนังสือภาพชุด เดอะ เทลส์ ของ บีทริกซ์ พ็อตเตอร์ ในฐานะวรรณกรรมเด็ก
 • มนัสวี  พรหมสุทธิรักษ์. อายุ เพศสถานะ ชนชั้นและชาติพันธุ์: การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องชุดนักสืบหญิงหมายเลขหนึ่ง คุณป้ามาธูร และสโมสรนักสืบ
 • สุกุลภา  วิเศษ. วรรณกรรมเยาวชนชุด เซ็นจูรี ของปิแอร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ: วรรณกรรมแนวแฟนตาซีกับนิเวศน์สำนึก

วิทยานิพนธ์ปี2553

วิทยานิพนธ์ปี2552

วิทยานิพนธ์ปี2551

วิทยานิพนธ์ปี2550

วิทยานิพนธ์ปี2549


วิทยานิพนธ์ปี2548


 

วิทยานิพนธ์ปี2547

วิทยานิพนธ์ปี 2546

วิทยานิพนธ์ปี 2545

วิทยานิพนธ์ปี 2544

วิทยานิพนธ์ปี 2543

วิทยานิพนธ์ปี 2542

วิทยานิพนธ์ปี 2541

วิทยานิพนธ์ปี 2540

 

วิทยานิพนธ์ปี 2539

วิทยานิพนธ์ปี 2538

วิทยานิพนธ์ปี 2537

วิทยานิพนธ์ปี 2536

วิทยานิพนธ์ปี 2535

วิทยานิพนธ์ปี 2534

วิทยานิพนธ์ปี 2533

 วิทยานิพนธ์ปี 2532

 

วิทยานิพนธ์ปี 2531

วิทยานิพนธ์ปี 2529

วิทยานิพนธ์ปี 2528

วิทยานิพนธ์ปี 2527

วิทยานิพนธ์ปี 2526

วิทยานิพนธ์ปี 2525

วิทยานิพนธ์ปี 2521

วิทยานิพนธ์ปี 2520

วิทยานิพนธ์ปี 2519