วรรณกรรมเดือนตุลา

จดหมายนายเข้ม เย็นยิ่ง

จิระนันท์ พิตรปรีชา

 • ดอกไม้จะบาน
 • สุสานทราย
 • บันทึกลับกระบือหนุ่ม
 • ไฟ-วิญญาณ; งาน-ชีวิต
 • ปณิธานของหนุ่มสาว
 • อหังการของดอกไม้

ไม้ดอกนี้ชื่อจิระนันท์ (คำนำในเรื่อง ใบไม้ที่หายไป โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 • เพียงความเคลื่อนไหว
 • เพลงกล่อมเพื่อน
 • วันฆ่านกพิราบ
 • บทสรุปหกตุลา
 • ตุลาอาถรรพ์
 • ดอกไม้แห่งเดือนตุลา
 • บทเพลงแห่งเดือนตุลา

พระมหาสมภาร พรมทา

 • ธรณีนี้หนอใครก่อเกื้อ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 • เจ้าขุนทอง
 • มหาอาเศียรวาทราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2516
 • กล่อมวีรชน
 • ปลงศพเจ้าขุนทอง
 • ปริเวทนาการ

อัศศิริ ธรรมโชติ (เรื่องสั้น)

 • ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง
 • ดอกไม้...ที่เธอถือมา

ไพบูลย์ วงษ์เทศ

 • บวงสรวงวีรชน

คมทวน คันธนู

 • ตุลารำพึง

วิสา คัญทัพ

 • ครบรอบปี
 • สิบสี่ตุลา
 • กดหัวประชาชน
 • บันทึกในคุก

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

 • รำลึกทวนรอยเท้าแห่งวิถี

อังคาร กัลยาณพงศ์

 • โอ้หกตุลาฯมหาอำมหิต