หน้าหลัก
เกี่ยวกับภาควิชา
บุคลากร
หลักสูตรการศึกษา
สิ่งพิมพ์
กิจกรรมทางวิชาการ
งานบริการวิชาการ
ข่าวสารและกิจกรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
About the Department...
 

The office of the English Department is located on the 11th floor of the Boromrajakumari building. With faculty members who are well respected in the areas of English language and literature, the department aims to provide students with superior education and training in English language skills, linguistics, literature, and translation. The department offers both B.A. and M.A. degrees. The department also emphasizes the importance of faculty research and publications for professional development and for the advancement of academic knowledge at the tertiary level.

Contact us:

Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
11 th floor, Boromrajakumari Building,
Phyathai Rd., Patumwan, Bangkok 10330

Telephone: (662) 218-4707
Fax: (662) 218-4707
E-mail: englishdepartment@chula.ac.th

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 11 อาคารบรมราชกุมารี
ถ. พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: (662) 218-4707-8
โทรสาร: (662) 218-4707
อีเมล: englishdepartment@chula.ac.th