หน้าหลัก
เกี่ยวกับภาควิชา
บุคลากร
หลักสูตรการศึกษา
สิ่งพิมพ์
กิจกรรมทางวิชาการ
งานบริการวิชาการ
ข่าวสารและกิจกรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
Links
 
At Chula
Chulalongkorn University http://www.chula.ac.th
Faculty of Arts, Chulalongkorn University http://www.arts.chula.ac.th
Faculty of Arts Students' Website http://www.artschula.net/
The English as an International Language program http://www.eil.grad.chula.ac.th/moodle/
Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation http://www.arts.chula.ac.th/cti/index.html
Chulalongkorn University Language Institute http://www.culi.chula.ac.th/
Chula University Bookstore http://www.chulabook.com/cgi-bin/main/2003/home.asp
Center of Academic Resources http://www.car.chula.ac.th
Academic Resources
C.U. Reference Databases http://www.car.chula.ac.th/curef-db/
Longman Online Dictionary http://www.ldoceonline.com/
Merriam-Webster Online http://www.m-w.com/
The Language Feed - a weekly roundup of language news article found around the web http://mason.gmu.edu/~smorris2/feed/
Dave's ESL Cafe (resources for ESL teachers/students) http://www.eslcafe.com
ESL Partyland http://www.eslpartyland.com
Interesting Things for ESL Students http://www.manythings.org/
The Internet TESL Journal for ESL Teachers http://iteslj.org/
English Club --Learn English, Teach English http://www.englishclub.com
BBC International Radio http://www.bbc.co.uk/radio/
The Art and Science of Teaching with Technology http://www.teachnology.com/
The Academy of American Poets http://www.poets.org
Poetry Archive http://www.poetryarchive.org
English Resources: the free resources website http://www.newi.ac.uk/englishresources
Sparknotes: Study Guides http://www.sparknotes.com/home/english