ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2563   

Download รายชื่อ           แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *