กำหนดการ

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
1  – 30 กันยายน 2562 ประกาศรับสมัครสอบ
2 พฤศจิกายน 2562 จัดสอบรอบที่ 1  ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
15 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลสอบรอบที่ 1
9 ธันวาคม – 14 ธันวาคม 2562 อบรมค่าย 1 ณ คณะอักษรศาสตร์ (ตารางการอบรม)
21 ธันวาคม 2562 จัดสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์
16 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์
29 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 การสอบระดับชาติ
17 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 สอวน.​ จัดอบรมค่ายที่ 2 และสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 สอวน. จัดอบรมค่ายที่ 3 อบรมเข้มผู้แทนฯ
สิงหาคม 2563 เดินทางไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมือง Istanbul, Turkey