ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ New!!!

โครงการการสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563

(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562) 

Download

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563