ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน และการยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3

ขอให้นักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งแบบฟอร์มยืนยัน

เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

Download  ประกาศ      แบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน  

 

ประกาศ รายชื่อผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

Download ประกาศ     

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563