ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ New!!! 

โครงการการสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563

(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562) 

Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2562   

Download รายชื่อ           แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  

Download รายชื่อ