การเข้าร่วมการประชุม / เสวนา / เสนอบทความวิชาการ

ในประเทศ
ชื่อการประชุม / สัมมนา / เสวนาทางวิชาการวันที่สถานที่จัดโดย
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย8 พฤศจิกายน 2545ห้องประชุมโรงแรมตรัง กรุงเทพฯกรมวิชาการ
Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicators (KPI)19-20 พฤษภาคม 2546ห้อง 601 อาคารบรมราชกุมารีชั้น 6 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายวางแผนและพัฒนา
การขยายตัวของสหภาพยุโรป : โอกาสและปัญหา19 มกราคม 2547ห้อง 204 ตึกอักษรศาสตร์ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง "สร้างคน สร้างชาติ : พระราชดำริสืบเนื่องสี่รัชกาล25 มีนาคม 2547ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ หอประวัติจุฬาฯ
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2 10 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00-14.30 น.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมวิชาการต่างประเทศ
ชื่อการประชุมวิชาการบทความที่นำเสนอวันที่เข้าร่วมประชุมสถานที่ทุนสนับสนุนจาก
การประชุมสมาคมนานาชาติ นักประวัติศาสตร์แห่งเอเชีย (IAHA) ครั้งที่ 17The Portuguese in Aracar in the sixteenth Century17-22 ธันวาคม 2545ประเทศบังคลาเทศฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับเชิญเป็นผู้วิจัยในต่างประเทศ
ชื่อโครงการวิจัยระยะเวลาหัวข้อวิจัยสถานที่แหล่งทุน
โครงการ JSPS 2002/Core University Exchange Program4-18 มีนาคม 2546ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ.2513-2519 ศึกษาจากผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นCenter for Southeast Asian Studies (CSEAS) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรมต่าง ๆ
หลักสูตรการอบรมสถานที่
อบรมภาษาโปรตุเกสมหาวิทยาลัยลิสบัว กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส