การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ

                

                

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
เกณฑ์การให้ทุน
Download  
ใบสมัครขอรับทุน Download Download
หนังสือยินยอม   Download

 

สรุปผลการขอทุนสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ

การสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559

การสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558

การสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557

การสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556