B02.jpg

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2562

รายการวิทยุ "อักษรพาที"

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 - 7.55 น.

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2562

วัน/เดือน/ปี

ชื่อเรื่อง

วิทยากร

รับฟัง

โปสเตอร์

28 ธ.ค. 62

รู้เฟื่องเรื่องวาทศิลป์อาหรับ

อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

ดร.วลีด อีซอ

 
21 ธ.ค. 62 อุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย ผศ.ดร.มานพ อาดัม  
14 ธ.ค. 62 บทบาทของอักษรวิจิตรในการเรียนการสอนภาษาอาหรับ อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ อ.นิรันดร์ ขันธวิธี  
7 ธ.ค. 62 บทกวีสดุดีในวรรณกรรมอาหรับ อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม  
30 พ.ย. 62  การประกันภัยตามหลักชะรีอะห์

 อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

ดร.สมีธ อีซอ

 
23 พ.ย. 62  ระบบธนาคารอิสลาม

 อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม และ

ดร.อาบิดีนวันขวัญ

 
16 พ.ย. 62  กลุ่มการเมืองในการ์ตูนการเมืองของ ชัยราชวัตร, บัญชาคามิน, และเซีย ระหว่าง พ.ศ.2550-2558  คุณกรวุฒิ นิยมศิลป์  
9 พ.ย. 62 เทคโนโลยีภาษาต้องใช้อะไรบ้าง อ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์  
2 พ.ย. 62 ความหมายและความเงียบ: เนื้อหาของประทุษวาจา ผศ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์  
26 ต.ค. 2562 วิกฤตความเป็นชายกับความโดดเดี่ยวในแขนข้างเดียว ของ คะวะบะตะ ยะซุนะริ อ.ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์  
19 ต.ค. 2562 "เสียงเราไม่เหมือนกัน": ความแตกต่างของเสียงผู้หญิงข้ามเพศ นายพัทธนันท์ หาญชาญเวช  
12 ต.ค. 2562 อิบเซ่นกับผู้หญิงสมัยใหม่ ผศ.ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ  
5 ต.ค. 2562 การจัดเก็บเว็บถาวร(Web archiving): อนาคตแห่งการรักษาความทรงจำบนโลกออนไลน์ รศ.จินดารัตน์ เบอร์พันธุ์ และ อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์  
28 ก.ย. 2562  การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลวิจัยด้านมนุษยวิทยาบนพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อ.ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร และ อ.ดร.นยาสุจฉายา  
21 ก.ย. 2562 มองหาจริยศาสตร์ในยุคสังคมก้มหน้าผ่านมุมมองพุทธศาสนา อ.ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ  
14 ก.ย. 2562 กฎทอง และ แนวคิดพหุนิยม ในปรัชญาขงจื่อ ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์  
7 ก.ย. 2562 การขอรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากลสำหรับวิชาชีพห้องสมุดและสารสนเทศ: เรื่องจำเป็น หรือเรื่องจำใจ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
31 ส.ค. 2562 Blended Learning การผสมผสานกับการเรียนรู้สารสนเทศ  อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน  
24 ส.ค. 2562   Web Accessibility  ผศ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร    
17 ส.ค. 2562   อะไรนะ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล??  อ.ดร.ทิพยายา จินตโกวิท    
10 ส.ค. 2562  เอกสารชาวสเปนในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ  ศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์    
3 ส.ค. 2562 มุสลิมกับภาษาอาหรับ อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม  
27  ก.ค. 2562 การใช้ภาษาเพื่อแสดงความเท่าเทียมกันทางเพศ ในบริบทของภาษาเยอรมัน อ.ดร.ธนกร แก้ววิภาส  
20  ก.ค. 2562 มรดกอาหารโปรตุเกสในชุมชนกุฎีจีนและคอนเซปชั่น อ.ดร.ประโลม บุญรัศมี  
13  ก.ค. 2562 ชาตินิยมแฝดคนละฝาของภาพยนตร์ไทยและอิตาเลี่ยน อ.ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ  
6  ก.ค. 2562 การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนในประเทศฝรั่งเศส อ.ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์  
29 มิ.ย. 2562 ลักษณะนิสัยของชาวรัสเซียที่คนต่างชาติมักไม่เข้าใจ อ.ดร.อังสนา เรืองดำ  
22 มิ.ย. 2562 การพลิกความหมายของถ้อยคำภายใต้บริบทวัฒนธรรมเกาหลี อ.อิสริยา พาที  
15 มิ.ย. 2562 การแบ่งมรดกในมานวธรรมศาสตร์ น.ส.บุณฑริกา บุญโญ  
8  มิ.ย. 2562 ภาษาปรากฤตกับการละครสันสกฤต ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว  
1  มิ.ย. 2562 การศึกษาภาษาอาหรับของนักเรียนไทยในกรุงไคโร ประเทศอิยิปต์ ผศ.ดร.มานพ อาดัม  
 25 พ.ค. 2562  มหัศจรรย์อักษรอาหรับ  อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ    
18 พ.ค. 2562 พิธีกรรมในสังคมมุสลิมไทย อ.ดร.อภิชาต พงษ์แกษม  
11 พ.ค.2562 ล่ามในงานบริการด้านการแพทย์ อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ
4 พ.ค.2562 งดออกอากาศ/ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
27 เม.ย. 2562 มุสลิมกับภาษาอาหรับ อ.อภิชาติ พงษ์เกษม  
20 เม.ย. 2562 ระบบเสียงภาษาอาหรับ อ.ดร.ทรงศัักดิ์ หมัดสะและ  
13 เม.ย. 2562 การศึกษาระบบปอเนาะ อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม  
6 เม.ย. 2562 วัฒนธรรมการตั้งชื่อภาษาอาหรับ อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ  
30 มี.ค. 2562 Halal Life อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม
23 มี.ค. 2562  คำเก่า - คำถิ่น ในคำซ้อน ผศ.ดร.วิภาส  โพธิแพทย์
16 มี.ค. 2562   สัณฐานการเกิดถ้ำกับความเข้าใจปรากฏการณ์ถ้ำหลวง อ.ดร.เอกกมล  วรรณเมธี
 9 มี.ค. 2562 GIS ในงานวิจัยภาษาถิ่น รศ.ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนารัตน์
 2 มี.ค. 2562 "เกร็ดกฏหมายควรรู้เมื่อทำงานสร้างสรรค์"  อ.เปรมรินทร์  มิลินทสูต
23 ก.พ. 2562 "การอำนวยการแสดงผลงานร่วมสร้างสรรค์(Collaborative Production) กับอาจารย์และนิสิต นักศึกษาต่างวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโครงการ CU-TNUA Collaborative Project" อ.ปิยะวัฒน์  ธรมกุลางกูร
16 ก.พ. 2562  เทคโนโลยีภูมิศาสตร์กับการจัดการน้ำท่วม อ.ดร.ชนิตา  ดวงยิหวา
9 ก.พ. 2562 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานทางด้านโบราณคดี อ.ดร.อารีรัตน์  แพทย์นุเคราะห์
2 ก.พ. 2562 การปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีเยอรมนี อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
26 ม.ค. 2562 การกลับมาของการเมืองขวาจัดในเยอรมนี อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
19 ม.ค. 2562 ความหมายและครวามเป็นมาของคำว่า "วัฒนธรรม" ตอน 2 อ.ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาติ
12 ม.ค. 2562 ความหมายและความเป็นมาของคำว่า "วัฒนธรรม" ตอน 1 อ.ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาติ
5 ม.ค. 2562 การใช้พื้นที่ในละคร Anton chekhov: กรณีศึกษาละครเรื่อง "The Bear" และ "The Proposal" รศ.ฤทธิรงค์  จิวากานนท์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
671151