B04.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2553

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการวิจัยและอนุรักษ์พระบฎเรื่องเวสสันดรในฐานะพุทธศิลป์พื้นบ้าน (ปี 2554-2555) ผศ.ดร. ปรมินท์  จารุวร โครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี (โครงการในแผนพัฒนา วิชาการ จุฬาฯ 100 ปี) คณะอักษรศาสตร์ 3 ก.ย. 53 30 ก.ย. 55
โครงการจัดทำพจนานุกรม คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน อ.ดร. วิภาส โพธิแพทย์ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 26 ธ.ค. 52 29 ธ.ค. 55

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732945