B01.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม" ผศ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ 1ก.พ.60-31 ม.ค.61

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800875