B05.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
ตัวละครเอกเด็กผู้หญิงในฐานะนักสืบผู้กอบกู้โลก: สหบทในนวนิยายชุดพี่น้องผู้หญิงตระกูลกริมม์ ของไมเคิล บัคเลย์ อ.ดร. ศิริพร ศรีวรกานต์ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ต.ค.-56 ต.ค.-58

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733038