B02.jpg

โครงการวิจัยของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2553

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการสอบวัดความสามารถนักแปลของต่างประเทศ อ.ดร. ทองทิพย์ พูลลาภ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช มี.ค.-53 มี.ค.-55

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800863