ภาพกิจกรรม การแนะแนวทุน DAAD และ Humboldt Foundation วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

[Best_Wordpress_Gallery id=”34″ gal_title=”DAAD”]