จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

Devalai E-Newsletter Year 11, No. 7: 1 August 2019 มีข่าวกิจกรรมอาทิ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561
“พี่ช่วยน้อง” โครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิตคณะอักษรศาสตร์
การบรรยายพิเศษเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานแบบแผนภาษา พัฒนามาตรฐานความรู้”
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
คนอักษร: ผศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา
ฯลฯ


ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่

http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_25.pdf

——————————————————————-

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com