จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 วันที่ 2 กันยายน 2562

Devalai E-Newsletter Year 11, No. 8: 2 September 2019

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่

http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_26.pdf

——————————————————————-

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com