เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และตัวแทนจากคณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเนื่องในวันอานันทมหิดล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[Best_Wordpress_Gallery id=”37″ gal_title=”วันอานันทมหิดล”]