เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”99 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์”]