วันที่ 12 มกราคม 2559 (ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 10.00-12.00 น.)