เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้จัดงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์หัวข้อ “Brave Miss World: Life beyond Rape—from Victimisation to Brave Activism” โดยเชิญวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้ Mr Yuval Waks (First Secretary, Deputy Chief of Mission, Embassy of Israel in Thailand, and Deputy Permanent Observer to ESCAP) Mr Alejandro Hita Fernández (Advocacy Officer, HeForShe Regional Campaign Coordinator, UN Women) และ อาจารย์ฐิตินันท์ เต็งอำนวย (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย