ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษของภาควิชาภาษาอังกฤษเรื่อง “Englicious: Using Resources in English Grammar Teaching around the World” โดย Prof. Bas Aarts ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ จาก University College London วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”Englicious”]