[กิจกรรมของภาควิชาปรัชญา] คลื่นความโน้มถ่วง (gravitational wave) หน้าต่างบานใหม่สำหรับการศึกษาจักรวาล โดย ผศ.ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ
(เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี)