การประชุมนานาชาติสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปนภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 9 (IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas)
จัดโดยสาขาวิชาภาษาสเปนและศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน ภาคพื้นเอเชีย (Asociación Asiática de Hispanistas) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะอักษรศาสตร์ 50 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์และ 15 ปีแห่งการก่อตั้งศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา การประชุมครั้งนี้มีองค์ปาฐกจาก 5 สาขา คือภาษาศาสตร์ วรรณคดี การสอนภาษาสเปน การแปล และวัฒนธรรมจำนวน 14 ท่านจากประเทศสเปนและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกว่า 200 คน

« 1 of 2 »