ภาพกิจกรรม “งานเทศกาลเกาหลีครั้งที่ 6” ของสาขาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก (วันที่ 5 เมษายน ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 9.30-16.00 น.)