ภาพกิจกรรมเสวนาของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การแปลสู่ภาษาที่สอง” โดยคุณก้อง ฤทธิ์ดี (วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ห้อง 503 อาคารบรมราชกุมารี)

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”การแปลสู่ภาษาที่สอง”]